Rånäs Skola

Rånäs Skola ligger naturskönt strax utanför samhället. En liten byskola från förskoleklass till årskurs 6, där många aktiviteter görs tillsammans över klassgränserna och tyngdpunkten ligger på trygghet och ett lustfyllt lärande. På skolan finns också Rånäs fritidshem.

Tack vare små klasser har varje elev större möjlighet att synas och att våga testa och stärka sitt självförtroende till exempel vid redovisningar och uppträdanden. Små klasser gör också att fler kan följa med på utflykter och aktiviteter, exempelvis har skolan haft förmånen att erbjuda simundervisning redan från förskoleklass.

Skolan har ett bra samarbete med företag och föreningar på bygden, bland annat med hembygdsföreningen som två gånger per år anordnar "En dag för länge sedan" då barnen får prova på hur det var att vara barn för 100 år sedan. 

Skolan har fått mycket bra resultat i Pilen-undersökningen som genomförs varje år i hela kommunen.

Till Rånäs skolas hemsida 
 

Rånäs förskola

Rånäs förskola ligger mitt i samhället, nära sjö, skog och fotbollsplan (som på vintern förvandlas till skridskobana). Närheten till naturen har gjort att man har profilerat sig som en förskola med fokus på aktiviteter utomhus, både när det gäller lek och lärande.

De senaste åren har man lagt extra vikt på att få in matematik och språkkunskap i de vardagliga aktiviteterna, något som också visat sig i de föräldraundersökningar som genomförts. I dessa undersökningar, som genomförs på förskolor i hela kommunen, har Rånäs förskola fått mycket bra resultat och ligger över genomsnittet inom samtliga kategorier.

Förskolan består av två byggnader (Masken och Rosen) så det finns möjlighet att dela barngruppen, så både små och stora barn får sina behov tillgodosedda.

Till Rånäs förskolas hemsida