Rånäs historia i korthet

Bruket
Rånäs har en lång historia som bruksort. Redan 1774 startades här Sveriges sydligaste vallonbruk. Varje år fram till slutet på 1800-talet tillverkades här omkring 250 ton stångjärn. 1894 lades bruksverksamheten ned och under lågkonjunkturen på 1920-talet blev dåvarande ägaren Gimo Bruk AB tvungen att sälja av Rånäs bruk. 

1940 grundades Rånäs Bruks AB som köpte och byggde om det gamla slottsstallet till zinkvittsfabrik. Här tillverkades zinkvitt fram till början på 1990-talet och var Sveriges enda zinkvittsfabrik. En annan tillverkning som också är den enda i Sverige i sitt slag är den som bedrivs av Rånäs bilfjädrar, ett företag som varit verksamt i Rånäs sedan 1951.

Slottet 
Rånäs stolthet, Rånäs Slott, började byggas år 1833 på uppdrag av Riksmarschalk Axel Didrik Reuterskiöld. Riksmarschalken anlitade den tidens mest tongivande hovarkitekt, Per Axel Nyström utbildad i Frankrike och Italien, för att rita ett slott i senempirisk stil. Det skulle dock dröja till 1844 innan slottet stod färdigt och då var det grundarens sonson, den bara 16 år gamla Oskar Axel Reuterskiöld som tog rollen som slottsherre. 

Oskar Axel älskade slottslivet med all dess glamour och hade gärna stora fester på slottet. Han omtalades som en driven man, som bland annat skapade Rånäs station, mejeri och bränneri men också en hård arbetsgivare som styrde sina anställda på Rånäs bruk med hårda tyglar. Familjen Reuterskiöld behöll slottet i sina ägor till år 1929 då det köptes av Stockholms stad, som bl a utnyttjade lokalerna till psykiatriskt sjukhem. 

Knappt 70 år senare, 1998, renoverades slottet till hotell och konferens. Idag är Rånäs Slott åter en ståtfull plats för konferens, bröllop och fester.

Idrotten
Något som Rånäs också är känt för är idrott i allmänhet och Rånäs 4H i synnerhet. Rånäs 4H grundades 1956 och tillhör Sveriges bästa friidrottsklubbar. Maria Akraka är en av många stjärnlöpare som har tävlat för klubben, som nu i huvudsak bedriver sin verksamhet i Norrtälje, i den nybyggda inomhushallen för friidrott.

Fasterna hembygdsförening

På hembygdsföreningens hemsida www.fasterna.se finns en mängd bilder från Rånäs runt sekelskiftet. 

Även hembygdsgården Granby är väl värt ett besök för den som är intresserad av historia.